در نشست کمیته حمل و نقل اربعین حسینی بر خدمت رسانی ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه به زائران اربعین حسینی در مرز خسروی تاکید شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، در نشستی با حضور نماینده تام الاختیار وزارت کشور در امور حمل و نقل بین حسینی، مهندس محمد مهدی احمدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه از خدمت رسانی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرمانشاه به زائرین اربعین حسینی در مرز خسروی خبر داد.

در این نشست نسبت به استفاده از تمام ظرفیت های حمل و نقلی و ارائه خدمات رسانی هرچه بهتر به زائران حسینی در مرز خسروی تاکید و گفتگو شد.

محمدی راستین نماینده تام الاختیار وزیر کشور در امور حمل و نقل اربعین حسینی در ادامه این سفر از زیرساخت های حمل و نقل در مرز خسروی بازدید خواهد کرد.