مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: حوادث ناشی از کار در سال جاری ۳۵ قربانی کرمانشاهی داشته است.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ سلیم خانی اظهار داشت: ۳۵ نفر در یازده ماهه سال جاری در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.
از این تعداد یک نفر خانم و ۳۴ نفر آقا بوده که در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به آمار متوفیان سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار در مدت مشابه در سال گذشته ۲۷ مرد بوده است.
خانی با بیان اینکه آمار متوفیان حوادث ناشی از کار در یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است، افزود: آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در یازده ماهه ابتدایی سال جاری ۵۶۸ نفر شامل ۱۶ زن و ۵۵۲ مرد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۶۳۳ نفر شامل ۱۳ زن و ۶۲۰ مرد بوده، کاهش داشته است.