به گزارش نسیم کرمانشاه، رضا طاهری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین کمیته امداد و نیروهای مسلح به منظور مهارت آموزی سربازان تحت حمایت، گفت: براساس این تفاهم نامه فرزندان ذکور خانوارهای مددجو که مشمول خدمت سربازی هستند از آموزش های مهارتی و فنی […]

به گزارش نسیم کرمانشاه، رضا طاهری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین کمیته امداد و نیروهای مسلح به منظور مهارت آموزی سربازان تحت حمایت، گفت: براساس این تفاهم نامه فرزندان ذکور خانوارهای مددجو که مشمول خدمت سربازی هستند از آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای رایگان بهره مند می شوند.

طاهری با بیان اینکه براساس این طرح کمیته امداد مددجویان مشمول خدمت سربازی را شناسایی و شش ماه پیش از آغاز دوره سربازی آموزش های مهارتی رایگان به آنان آموزش می دهد، عنوان کرد: سربازان مددجو به منظور دریافت این مهارت های فنی باید ابتدا در سامانه سرباز ماهر به نشانی http://sarbazmaher.ir ثبت نام کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان خدمت سربازی با هر نوع مدرک تحصیلی و دانشگاهی می توانند از آموزش های مهارتی این نهاد بهره مند شوند، تصریح کرد: کمیته امداد به منظور ارائه هرگونه مهارت فنی به سربازان تحت حمایت با مراکز فنی و آموزشی در استان نیز قرارداد همکاری منعقد کرده است.

رضا طاهری بیان کرد: سربازانی که پیش از اعزام به سربازی مهارت های فنی کسب کنند براساس توانایی و مهارت در دوران سربازی مشغول خدمت خواهند شد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه سربازان مددجو به منظور مهارت آموزی از بسته های تشویقی این نهاد بهره مند می شوند، تصریح کرد: یکی از این بسته های تشویقی انتقال محل خدمت مددجو به نزدیک محل سکونت خانواده است.

رضا طاهری با تاکید بر اینکه دیگر بسته های تشویقی این نهاد به سربازان ماهر قبل، حین و بعد سربازی ارائه می شود، ادامه داد: از اصلی ترین بسته های تشویقی قبل و حین خدمت می توان به تامین تمامی هزینه های مهارت آموزی، بهره مندی سربازان ماهر از مرخصی های تشویقی، عدم قطع کمک معیشت ماهانه فرد، افزایش حقوق دریافتی سربازان متاهل و پرداخت تسهیلات کارانگیزی و کارگشایی اشاره کرد.

طاهری بیان کرد: ارائه تسهیلات اشتغال و کارفرمایی و اولویت در پرداخت کمک هزینه ازدواج از دیگر بسته های تشویقی کمیته امداد به شمار می رود که بعد از اتمام خدمت سربازی به مددجویان اعطا خواهد شد.