معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به تأکید استاندار بر تقویت مهاجرت معکوس روستاییان، حمایت از طرح های توسعه روستایی را از عوامل مهم حرکت چرخهای اقتصادی استان مطرح کرد.

منوچهر فخری در دومین نشست کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان به دبیری و میزبانی اداره کل راه و شهر سازی گفت: سیاست دولت سیزدهم در مسیر خدمت رسانی و فراهم نمودن شرایط رفاه بلند مدت جامعه، حمایت از روستاییان در مسیر عملی نمودن طرحهای روستایی با اعلام نظر مثبت جهاد کشاورزی در جهت حفظ اراضی زراعی است.

وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، تقویت ظرفیت و توسعه روستاها و حمایت از طرح های روستاییان، نقش بسزایی در احیای بیش از بیش جمعیت روستایی، مهاجرت معکوس و به تبع آن، رشد اقتصادی و رفاه جامعه خواهد داشت.

گفتنی است در این نشست علاوه بر موضوع توسعه زندگی روستایی ، ۱۹ مورد از طرح های سرمایه گذاری خارج ازمحدوده شهری و همچنین بررسی موارد شهری شامل تغییر کاربری، تفکیک و … و ۵ پرونده در شهرهای پاوه، صحنه، دینور و ریجاب انجام گرفت.