مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از حضور کارشناسان بیمه سلامت در شیفت های عصر در مراکز درمانی شلوغ شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: اعتبار بیمه درمانی بیمه شدگان به صورت سیستماتیک و هوشمند تا ۶ ماه تمدید شده و بیمه‌شدگان برای تمدید دفترچه درمانی خود لازم نیست مراجعه حضوری کنند.

بیمه شدگان صندوق همگانی و بیمه روستاییان برای درمان از طریق پزشک خانواده اقدام کنند.