بانوان مخابرات منطقه کرمانشاه با حضور در نمایشگاهی با عنوان آسمان اقتدار  ازدستاوردهای هوا فضا سپاه  دیدن کردند.

به  گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی ،همکاران  مخابرات استان  در نمایشگاه توانمندیهای صنعت دفاعی که در پارک شاهد محل نمایشگاه های دائمی شهر کرمانشاه برگزار شده بود بازدید کردند.

شایان ذکر است در این نمایشگاه توانمندیهای صنعت دفاعی و بخشی از تجهیزات از جمله تجهیزات موشکی ،پهپادی ،پدافندی در معرض بازدید عموم قرار گرفته است  .