رییس سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه از ساماندهی خودروهای ورودی به ترمینال شهید کاویانی خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکترغلامرضا شهبازی با بیان اینکه پایانه های مسافربری ویترین تمام نمای هر شهری است.گفت: ترمینال شهید کاویانی به علت گستردگی وسعت محوطه و همچنین تراکم فراوان خودروهای سواری و اتوبوس مهمترین پایانه شهر کرمانشاه محسوب میشود.

وی افزود: از این رو این سازمان در راستای افزایش ایمنی و کنترل خودروهای شخصی غیر مجاز که روزانه با هدف جابجایی مسافر به این پایانه مراجعه می‌کنند و برای مسافران و رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری ایجاد مزاحمت می کردند و همچنین سیمای ورودی شهر را برای مهمانان تا حدودی ناخوشایند جلوه داده میشد این سازمان تصمیم گرفت
رییس سازمان حمل و نقل و مسافر شهر کرمانشاه گفت: براساس دفترچه عوارض محلی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر اخذ عوارض ورودی و پارکینگ از خودروهای شخصی وارد شده به ترمینال‌ها و مصوبه هیئت مدیره سازمان طی فرایند قانونی برگزاری مزایده در سایت ستاد ایران به برنده مزایده واگذار و انعقاد قرارداد یکساله صورت گرفت.

وی در پایان تاکید داشت: اخذ عوارض ورودی شامل خودروهای عمومی و اتوبوس های برون شهری نمی شود.