در نشست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با دبیر خانه صنعت و معدن و مدیران کارخانه های استان وضعیت کاهش بار مصرفی صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی و کارخانجات بررسی شد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، این نشست با حضور مهندس محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس مرزی دبیر خانه صنعت و معدن استان، معاون اداره کل صمت در استان و همچنین مدیران دستگاه‌های  امنیتی و مدیران کارخانجات برگزار شد.

در این نشست که معاون خدمات مشترکین، مدیر روابط عمومی، مدیر نظارت بر بهره برداری، مدیر دفتر مدیریت مصرف و همچنین مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه حضور داشتند، چالش‌های صنایع بررسی و راهکارهای لازم برای عبور از پیک بار تابستان ارائه شد.

در ادامه این نشست در خصوص تغییر روز تعطیلی کارخانجات و صنایع استان از جمعه به یکی از روزهای هفته به منظور کاهش بار مصرفی برق تاکید شد.