جلسه بررسی نیازمندی های اجرای پروژه +8 همراه اول در منطقه غرب به میزبانی کرمانشاه برگزارشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه ،این جلسه باقرائت آیاتی چندازکلام الله مجیدوپخش سرودجمهوری اسلامی ایران درهتل پارسیان کرمانشاه آغازشد.
برپایه همین‌گزارش دراین جلسه که تعدادی ازمدیران ارشدشرکت مخابرات ایران وهمراه اول ازجمله مهندس گرشاسبی مدیرعامل شرکت نقش اول کیفیت همراه اول موسوم به « ناک»،مهندس قبادیان مدیرکل هماهنگی خدمات ارتباطات سیارشرکت مخابرات ایران،مدیران مناطق مخابراتی استانهای ایلام وکردستان وتنی چندازمدیران ومسئولین حضورداشتند،دکترحمیدرضا امیری سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه ضمن خوش آمدگویی طی سخنانی اظهارداشت :
خوشبختانه اقداماتی که درحوزه زیرساختهای همراه اول در استان کرمانشاه انجام گردیده،زمینه لازم رابرای توسعه هرچه بیشتردرغرب کشورفراهم آورده است.
وی افزود: بحمدالله تعامل وهمکاری بین مخابرات منطقه کرمانشاه و شرکت همراه اول به گونه ای است که حتی شرایط برای ایجاد فازهای برون مرزی نیز فراهم گردیده است.

امیری اضافه کرد : همکاری وتعاملی که دردولت جدیدبین وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران ایجادگردیده، نوید آینده ای روشن را میدهد که با همدلی وهم افزایی بتوانیم در جهت ارتقا سیستم های ارتباطی و اینترنتی همراه اول، نقش خود را در خدمت رسانی به مردم عزیزبه خوبی ایفا کنیم .
گفتنی است در ادامه این جلسه ، گروههای تخصصی کارشناسی به بحث و گفتگو درخصوص راهکارهای اجرای پروژه +۸ همراه اول در غرب کشور پرداختند.