جشنواره سرآمدی و تقدیراز کارکنان نمونه وبرتر شرکت گاز استان کرمانشاه در حوزه های مختلف در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸ با حضور شهبازی مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره و کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه در محل اداره مرکزی گاز استان برگزار شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، در این مراسم از کارکنان نمونه […]

جشنواره سرآمدی و تقدیراز کارکنان نمونه وبرتر شرکت گاز استان کرمانشاه در حوزه های مختلف در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸ با حضور شهبازی مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره و کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه در محل اداره مرکزی گاز استان برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، در این مراسم از کارکنان نمونه و برتر در حوزه های ( کارمند نمونه، طرح تکریم ارباب رجوع،نظارت بر اجرای طرحهای گازرسانی ،سیستم های مدیریتی، وصول مطالبات و مدیریت بحران با اهداء لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد

شایان ذکراست: دراین مراسم مدیرعامل ضمن ارائه گزارش از روند اقدامات انجام شده تاکنون در شرکت گاز استان ، برنامه و فعالیت های شرکت را درسال جاری تشریح و افق و چشم انداز گاز استان را بیان نمودند

یادرآوری می نماید: شهبازی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارکنان خاطرنشان کرد درسال جاری عملیات گازرسانی به ۴ شهر و ۶۸۰ روستا و ۲۱۰ واحد صنعتی در استان دردست اجراءو یا درمرحله پیمان سپاری می باشد