رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: براساس برآورد اولیه، به دنبال بارش شدید باران و تگرگ در استان کرمانشاه ۵۷۷۴ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی و دامداری استان وارد شده است.

 

علی چاله‌چاله اظهار داشت: در پی بارش شدید باران و تگرگ در روز گذشته خسارت فراوانی به محصولات زراعی، باغی و دامی استان کرمانشاه وارد شد.

 

وی عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده و گزارش اولیه کارشناسان مراکز و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها میزان خسارت وارده در سطح ۱۸ هزار و ۹۱۰ هکتار محصولات زراعی شامل گندم ،جو، چغندر قند، کلزا و نخود است.

 

چاله‌چاله گفت: همچنین به ۳۴۶۰ هکتار از محصولات باغی شامل گردو، بادام، انگور و هسته داران خسارت وارد شده و تلفات دام سبک نیز ۲۴ رأس بوده است.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: براساس گزارشات اولیه ارزش خسارت وارده به مبلغ ۵۷۷۴ میلیارد ریال برآورد شده است.