در دو ماهه اول امسال ۴۲۲ میلیون کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی در دو نیروگاه اسلام آبادغرب و بیستون تولید شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از خبرگزاری؛ مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون  با بیان اینکه از این میزان برق تولیدی ۳۶۳ میلیون کیلو وات ساعت در نیروگاه حرارتی بیستون و  ۵۹ میلیون کیلو وات ساعت در نیروگاه گازی اسلام آبادغرب تولید شده است  افزود: در مجموع ۳۹۱ میلیون و ۲۶ هزار کیلو وات ساعت از برق تولیدی در نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد غرب به شبکه سراسری تزریق شده است.
میرزا عسگری افزود: سهم نیروگاه بیستون از این مقدار ۳۳۲ میلیون و ۱۴۳ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی بوده است.
وی گفت: شرکت مدیریت تولید برق بیستون ۲ درصد از تامین برق شبکه سراسری کشور را بر عهده دارد.
نیروگاه حرارتی بیستون با ظرفیت تولیدی ۶۴۰ مگاوات ساعت و نیروگاه گازی اسلام آباد غرب با ۱۰۰ مگاوات ساعت زیر پوشش شرکت مدیریت تولید برق بیستون قرار دارند.