مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: توزیع نهاده‌های دامی در کرمانشاه از مرز ۲۷ هزار تن فراتر رفت.


به گزارش نسیم کرمانشاه، مدیر تعاون روستایی استان گفت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی و بروز خشکسالی در سال جاری، دامداران و مرغداران استان در تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز خود با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند.
صفایی در ادامه از پیگیری و برنامه ریزی تشکل‌های تحت نظارت سازمان تعاون روستایی برای تامین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی میان دامداران خبر داد و افزود: شبکه مردم نهاد تعاونی‌های روستایی استان تمام تلاش خود را برای کاهش دغدغه دامداران و اعضای شرکت‌های تعاونی در حوزه دامپروری به کار خواهد گرفت.