مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: بیش از ۷۵ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان توزیع شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: تاکنون طی ۵۵ […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: بیش از ۷۵ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان توزیع شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: تاکنون طی ۵۵ مرحله بیش از ۷۵ هزار حلقه لاستیک به ناوگان حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه تحویل داده شده است.

وی افزود: در سایز ۱۴/۱۵/۶۵/۱۸۵ بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ حلقه لاستیک، در سایز ۱۶-۷۰۰ بیش از دو هزار و ۴۰۰ حلقه و در سایز ۱۶-۷۵۰ بیش از یک هزار و ۹۰۰ حلقه لاستیک تحویل ناوگان حمل و نقل عمومی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین در سایز ۱۶-۸۲۵ بیش از یک هزارو ۴۰۰ حلقه لاستیک، در سایز ۲۰-۱۰۰۰ بیش از ۴۰۰ حلقه، در سایز ۲۰-۱۱۰۰ بیش از ۲۰۰ حلقه لاستیک و در سایز ۲۰-۱۲۰۰ بیش از ۶۵۰ حلقه تحویل ناوگان حمل و نقل عمومی شده است.

وی عنوان کرد: در سایز ۲۴-۱۲۰۰ بیش از ۲۱ هزار حلقه لاستیک، در سایز ۵/۲۲/۸۰/۳۱۵ بیش از ۱۹ هزار حلقه لاستیک و در سایز ۵/۲۲/۶۵/۳۸۵ بیش از هشت هزار و ۸۰۰ حلقه لاستیک توزیع شده است.

کرمی گفت: بیشترین لاستیک‌های توزیع شده در اندازه‌های ۲۴-۱۲۰۰ و کمترین آن در اندازه ۲۰-۱۱۰۰ بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین توزیع لاستیک در مرحله اول با بیش از ۶۵۰۰ حلقه لاستیک بوده است، عنوان کرد: در مرحله شهرستانی هم مجموعاً بیش از ۳۰۰۰ حلقه لاستیک توزیع شده است.