آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه موفق به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت lso 17025 از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور شد.   

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه موفق به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت lso 17025 از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور شد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهدی بیگوند مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا استان کرمانشاه ضمن بیان این خبر اظهار داشت: ممیزی نهایی گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه مطابق با الزامات استاندارد lso 17025 صورت گرفت و آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفا کرمانشاه حائز شرایط تمدید گواهینامه ایز ۱۷۰۲۵ توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گردید.

 

وی افزود: با اخذ گواهینامه یاد شده توسط آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفا استان کرمانشاه در سال ۹۷ و تمدید هر ساله آن شرکت در راستای اعتبار بخشی هر چه بیشتر به آزمایشگاه آب و فاضلاب و ارتقاء نظام مند فعالیت ها خود برنامه ریزی های لازم را اجرا و عملی نموده.

 

بیگوند در ادامه خاطر نشان ساخت: اخذ استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ توسط آزمایشگاه مرکزی شرکت موجب اطمینان از صحت پایش کنترل کیفی آب است، این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آن ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم، کیفیت مطلوب را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می باشد.

 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا استان تصریح کرد: سیستم کیفیت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است. تا با بهره‌گیری از این استاندارد، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید. و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید.

 

بیگوند در خصوص میزان اعتبار این گواهینامه بیان نمود: این گواهی نامه باعث تضمین تولید نتایج معتبراز لحاظ فنی می شود. مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند این استاندارد را بعنوان مبنای تایید صلاحیت قرار می دهند، این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001 بوده و اکنون جایگزین هر دوی آنها شده است.