مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از استاندار کرمانشاه بخاطر تغییر ساعت کار ادارات تقدیر بعمل آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛ مهندس امید علی مرآتی رییس هیت مدیره و مدیر عامل در هیجدهمین جلسه کمیته کاهش پیک در این شرکت از حمایتها و پیگیریهای همه جانبه مهندس بازوند […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از استاندار کرمانشاه بخاطر تغییر ساعت کار ادارات تقدیر بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛ مهندس امید علی مرآتی رییس هیت مدیره و مدیر عامل در هیجدهمین جلسه کمیته کاهش پیک در این شرکت از حمایتها و پیگیریهای همه جانبه مهندس بازوند استاندار محترم استان و معاونین ایشان
تقدیر نمود.

وی گفت: از ابتدای تابستان و شروع کم سابقه گرما، مشکلات پیک مصرف برق نیز آغاز شد که مهندس بازوند با موافقت تغییر ساعات کار اداری در استان کرمانشاه کمک شایانی به کاهش مصرف برق خواهد نمود.

مرآتی بیان داشت: با تصمیم استاندار کرمانشاه مبنی بر تغییر ساعات کار اداری و همچنین همکاری مردم فهیم و بزرگوار در رعایت الگوی مصرف برق امیدواریم تابستانی بدون خاموشی را در استان سپری کنیم.