تفاهم نامه همکاری بین سازمان فنی و حرفه ای استان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با هدف ارتقا سطح آگاهی و دانایی و تقویت فرهنگ مطالعه امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، با حضور یاور محمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه، معاونین و کارشناسان دو سازمان با هدف همکاری های دوجانبه در راستای ارتقا سطح آگاهی و دانایی و تقویت فرهنگ مطالعه، روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه سالجاری امضا شد.
معصومه حسنی خونسار، در این نشست گفت: تعداد ۸۹ باب کتابخانه عمومی نهادی در استان کرمانشاه موجود است که زمینه زیرساختی مناسبی برای برگزاری کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در بین اعضا و علاقه مندان است.
وی افزود: انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین ادارات و سازمان ها لازمه ایجاد بهره وری است و از موازی کاری ها و فعالیت های غیر هدفمند جلوگیری می کند همچنین انعقاد تفاهم نامه زمینه توسعه و ترویج فعالیت ها را به صورت متمرکز و توانمند افزایش می دهد.
حسنی خونسار عنوان کرد: کتابخانه های عمومی در حال حاضر از حالت سنتی خارج و به یک پایگاه اجتماعی فرهنگی تبدیل شده اند و برنامه های فرهنگی ترویجی آن برای تمامی رده های سنی جامعه برگزار می شود.
مدیرکل کتابخانه ها بیان داشت: ۱۶ باب از کتابخانه های عمومی ما به پایگاه های مقالات مگاپیپر دسترسی دارند که دانشجویان و محققان و اعضای کتابخانه ها می توانند از طریق این کتابخانه ها از ۲۵ میلیون پایگاه مقاله بین المللی استفاده کنند.
یاور محمدی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه به عنوان یکی از استان های بزرگ کشور زمینه فعالیت گسترده ای در ارتقا سطح علمی و دانایی و آگاهی مردم سرزمین را دارد.
وی افزود: تلاش مردمان و مسئولین این استان بر کسی پوشیده نیست، اما مسئولین برای رونق بهتر و رشد و توسعه بیشتر استان در تمام زمینه های فرهنگی، هنری، علمی و عملی باید همکاری های بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانیم جایگاه علمی و تخصصی بهتری در کشور کسب کنیم.
محمدی خاطر نشان کرد: انعقاد این تفاهم نامه ها می تواند در همین راستا برای رشد و توسعه فرهنگ کتابخوانی مفید واقع شود لذا پیشرفت بشر در همه زمینه ها از مطالعه سرچشمه می گیرد.
یاور محمدی بیان کرد: آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای گسترش تعلیم عملی مهارت ها و ترویج علم فعالیت دارد و �
[۱۲/۱۳،‏ ۱۹:۴۲] عزیزی روابط کتابخانه: علم فعالیت دارد و با همکاری کتابخانه های عمومی می توانیم هدفمند تر به ترویج و توسعه این امور در برنامه های دو سازمان عمل کنیم.
در پایان نشست تفاهم نامه همکاری در دو نسخه در ۸ ماده و ۲۹ بند به امضاء طرفین رسید.
مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در ادامه از کتابخانه عمومی امیر کبیر و بخش های مختلف آن بازدید بعمل آورد.