مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب گفت: تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی تنگ بیجار با هدف افزایش ضریب اطمینان تجهیزات فرآیندی، صیانت از سرمایه‌های ملی، حفظ توان تولید گاز غرب کشور در زمستان طي مدت زمان کمتر از یک ماه با موفقیت پایان یافت.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ علی رضایی با اشاره به شرایط عملیاتی بهره برداری از میعانات گازی و خطرات بسیار بالای آن و لزوم رعایت کامل الزامات ایمنی در منطقه عملیاتی تنگ بیجار اظهار داشت: انجام تعمیرات اساسی این منطقه با کار شبانه‌ روزی و رعایت کامل الزامات ایمنی و همچنین پروتکل های بهداشتی در شرایط اپیدمی کرونا با هدف تولید پایدار و تحقق تولید تکلیفی، بدون حادثه در موعد مقرر به پایان رسید.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب با تشریح مراحل انجام این پروژه تصریح کرد: عملیات تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی تنگ بیجار با توپکرانی خطوط جریانی چاه‌ها، خط انتقال ۱۸ اینچ و خط گاز شیرین ۶ اینچ با خارج کردن کارخانه از سرویس و اسپید گذاری و ایمن‌سازی آغاز شد.
رضایی جزییات این تعمیرات را شامل عملیات تعمیرات اساسی ( overhaul) بر روی تاسیسات تولیدی وگازی کارخانه TCF و ISF چاه¬ها و شیرهای کنترل خودکار (LBV) منطقه تنگ بیجار دانست و اظهار داشت: در تعمیرات اساسی مواردی نظیر توپک¬رانی خطوط لوله، اسپید گذاری، تعمیرات ولوله هایی که نشتی داخلی یا خارجی دارند، اکسیژن زدایی و پرج کردن سایت با گاز نیتروژن برای راه اندازی سایت و اصلاح نقاطی که طبق نظر واحد بازرسی فنی در خط لوله و لخته گیر و یا داخل تأسیسات می بایست تعویض شوند، انجام گرفته است.