رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح عملیات ترمیم و پانسمان درختان آسیب دیده سطح شهر در قالب طرح "امداد درخت"، با هدف حفاظت از درختان و جلوگیری از آفت زدگی آن ها در فضاهای سبز کرمانشاه خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ فرامرز رحمتی زاده با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت: کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در راستای حفظ و مراقبت از درختان آسیب دیده در شهر کرمانشاه و با همکاری معاونت فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری اقدام به ترمیم و پانسمان درختان آسیب دیده در شهر کرمانشاه کرده است.

وی افزود: مراحل پانسمان درختان آسیب دیده به این صورت است که ابتدا داخل تنه درخت آسیب دیده به وسیله حشره کش سم پاشی شده و در مرحله بعد محل مورد نظر با چسب باغبانی که حاوی قارچ کش است، ترمیم و در مرحله آخر فضای خالی روی تنه به وسیله موارد ترمیمی پر می‌شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تصریح کرد: این کار در جهت جلوگیری از رخنه عوامل بیماری زا و گسترش آفات در تنه درختان آسیب دیده انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: عملیات ترمیم و پانسمان درختان آسیب دیده شهر کرمانشاه که از مجموعه اقدامات کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری است با همکاری فضای سبز شهرداری منطقه ۶ به عنوان اولین منطقه از سطح مناطق هشتگانه شهرداری در حال اجرا است.