نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی و اشتغال اختصاص داده شده که سهم استان کرمانشاه علاوه بر منابع استان ۷۰۰ میلیارد تومان است.

ابرهیم عزیزی با اشاره به اصل ششم قانون اساسی، اظهار کرد: اداره کشور متکی به آرا عمومی است و در اصل ۵۶ قانون اساسی بیان شده حاکمیت جهان و انسان برای خداست و او تعیین سرنوشت انسان را به خودش واگذار کرده است. حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است، مردم ایران مسلمان هستند و عاشق قرآن و اهل بیت، این دو جدایی ناپذیرند، به همین دلیل است میگوییم مردم سالاری دینی و اسلامی، یعنی مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره کشور نقش دارند.

وی با تاکید بر اینکه بین دو قوا مجریه و مقننه باید تعامل و وحدت باشد، افزود:در بودجه‌ی امسال یکی از دغدغه‌های مجلس تولید بوده و مقدمه تولید، دانش است، کشور برای پیشرفت نیاز به تولید دارد و ما هرچه به دانش کمک کنیم به پیشرفت ایران کمک کرده ایم، با رشد تولید اشتغال ایجاد می‌شود و اشتغال یعنی رشد و شکوفایی و پیشرفت کشور، در بحث تولید در بودجه حدود ۴٠هزار میلیارد تومان به صورت اهرم در نظر گرفته شد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های به حق جوانان اشتغال است، رونق تولید سبب رونق اشتغال می‌شود،
یکی دیگر دغدغه های مهم مجلس در تصویب بودجه رفع فقر و محرومیت بود و ۲٠هزار میلیارد تومان در این قسمت اختصاص داده شد و علاوه بر منایع استان برای کرمانشاه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در بحث اشتغال و محرومیت زدایی بودجه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از جامعه‌های هدف تخصیص این بودجه کمیته امداد است، تصریح کرد: این اعتبار برای اشتغال مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، تهیه مسکن محرومین، اشتغال جوانان، تهیه مسکن معلمان، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، رانندگان و… اختصاص می‌یابد.