مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از تخریب بناهای احداث شده غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات کشاورزی شهرستان کرمانشاه خبرداد.


مهندس اسماعیل پرویزی فر گفت:این مدیریت در راستای حفظ و حراست از اراضی زراعی و با اخذ دستور قضایی و با استناد به تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به قلع و قمع ساخت  و سازهای  غیر مجاز در حوزه شهرستان کرمانشاه شامل دهستان ماهیدشت به مساحت ۱۱۵۰۰ مترمربع، در دهستان میاندربند به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و در دهستان الهیار خانی به مساحت ۳۹۰۰۰ متر مربع نموده است.
وی در ادامه گفت: جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مهم‌ترین دغدغه این مدیریت بوده که در این شهرستان سه اکیپ حفاظت اراضی در مراکز تابعه به صورت تمام وقت اقدام به پایش اراضی و جلوگیری از گسترش ساخت و سازهای غیرمجازمی نمایند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از کشاورزان، زارعین، باغداران و مالکین زمین های کشاورزی درخواست نمود تا پیش از هرگونه تغییرکاربری زمین های کشاورزی و باغی خود، جهت اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه مراجعه کنند تا از ساخت و ساز غیر قانونی و غیر مجاز و ضرر و زیان به آنها پیشگیری بعمل آید.
وی در پایان تأکید کرد: با توکل برخداوند متعال و تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری( مدظله العالی) و انجام وظایف حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغها با تمام توان و جدیت ضمن هماهنگی و حمایت دستگاه محترم قضایی استان و همراهی سایر دستگاه های ذیربط مانع از هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغهای شهرستان کرمانشاه خواهیم شد.