رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ١٣۴ هزار تن گندم از مزارع استان کرمانشاه به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شد.

علی چاله چاله اظهار کرد: مجموع سطح زیر کشت گندم استان کرمانشاه ۳۹۳ هزار و ۶۱۵ هکتار است که پیش بینی می‌شود از این سطح ۸۷۴ هزار تن گندم تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: برداشت گندم در استان کرمانشاه از ۲۶ اردیبهشت ماه از شهرستان قصرشیرین آغاز شده است.

وی گفت: برداشت گندم قصرشیرین به اتمام رسیده و در سایر مناطق ادامه دارد.

چاله چاله تشریح کرد: مراکز خرید تضمینی کار تحویل گندم کشاورزان را بر عهده دارند، به این منظور ۱۰۳ مرکز برای خرید گندم و کلزا فعال هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه بیان کرد: تاکنون ۱۳۴ هزار تن گندم از مزارع کشاورزان مناطق گرمسیری برداشت و تحویل مراکز خرید تضمینی شده است.

وی تاکید کرد: این میزان گندم تحویلی از سطح ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۲۸ هزار هکتار دیم خریداری شده است.