مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از تحقق ۸۱ درصدی پرداخت وام ازدواج استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، منوچهر حاتمی با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ با وجود کمبود منابع و مشکلاتی از قبیل تضامین زوجین برای وام ازدواج و درخواست زوجین برای دریافت با مبلغ بیشتر در سال جدید گفت: ۸۱ درصد متقاضیان این استان در سال گذشته تسهیلات ازدواج دریافت نمودند.

وی افزود: معاونت جوانان این اداره کل با رصد ماهیانه پرداخت وام ازدواج به زوجین جوان ، تلاش در رفع موانع و مشکلات پرداخت تسهیلات را از طریق ستاد ساماندهی امور جوانان داشته و با بررسی مسائل و موانع پرداخت به موقع وام ، از طریق کارشناسان این ستاد ، مسیر موفقی برای حل مسائل ازدواج جوانان را در پیش دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بیان کرد: سال گذشته مبلغ ۲۸۱۰۶۸۲۰ میلیون ریال به زوجین جوان وام پرداخت گردیده که این مبلغ با توجه به مصوبات سال جدید افزایش خواهد یافت.