مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: در راستای تحقق شعار سال جاری برنامه ریزی ها و تعامل با سایر دستگاه های ذیربط صورت گرفته است.

 

 

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از تابناک؛ یاور محمدی اظهار کرد: سال ١۴٠١ را در حالی شروع کردیم که با فرمایش مقام معظم رهبری سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شد این سال با توجه به اهمیت اقتصاد در جامعه و نقش آن در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی، یا این عنوان مطرح شد و طبعا بحث اشتغال و کاهش بیکاری هم به عنوان دغدغه های رهبری است.

وی افزود: استان کرمانشاه با توجه به جمعیت جوانی که دارد با مشکلات و تنگناهای زیادی در حوزه اشتغال رو به رو است و طبیعتا کاهش این مقوله در حوزه بیکاری و افزایش سطح اشتغال یکی از اهداف جدی و اولویت های اصلی برنامه های مسئولین ارشد استان است در بحث مهارت آموزی که رکن اساسی و شاخص در این راستا است، توجه به این مقوله به عنوان یک بحث تاثیرگذار مورد توجه ما به عنوان متولیان حوزه مهارت آموزی است، هر چند که مهارت آموزی یک حوزه متنوع است و دستگاه های زیادی در این حوزه نقش آفرینی می کنند، اما محوریت با آموزش فنی و حرفه ای است.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بحث اقتصاد دانش بنیان یک مقوله جدید است، یادآور شد: دانش بنیان امروز در حوزه اقتصادی اثرات خود را گذاشته است و امروز باید کارکردهایی که کم بهره هستند کنار گذاشته و از روش های پربازده و اثر بخش با استفاده از تکنولوژی و دانش بهره ببریم، استان کرمانشاه یک استان پر ظرفیت در حوزه های مختلف است طبیعتا روش های قدیمی ممکن است پاسخگوی نیاز جامعه نباشد و از طرف دیگر باید مهارت های آموزش داده شده ویژگی برجسته را در حوزه دانش بنیان داشته باشد لذا کمیته ای در فنی و حرفه ای با توجه به سیاستی که در راستای اقتصاد دانش بنیان و تولید اشتغال آفرین طراحی شده، تشکیل شد، فنی حرفه ای هم بر اساس آن حوزه هایی که امکان زود بازده بودن را دارند برنامه هایی را در دستور کار قرار دادیم.

وی تاکید کرد: امسال آموزش های نفت و پتروشیمی و گاز را داریم، در حوزه فناوری اطلاعات کارگاه هایی را به کار گرفتیم، با شرکت هایی که در حوزه دانش بنیان زیر نظر پارک علم و فناوری کار می کنند با تعدادی از آن ها وارد تعامل کاری شدیم تا بتوانیم برنامه ریزی مناسب داشته باشیم و در حوزه اشتغال آفرین هم با دستگاه هایی که به نوعی متولی اشتغال هستند وارد تعامل شدیم یک برنامه جدی و مبتنی بر واقعیت های علمی باید ایجاد شود لذا کارگاه ها آماده شدند و بنای این را با همکاری سایر دستگاه ها گذاشته ایم.