با نصب کارتخوان در نانوایی ها تا حدودی می توان تخلفات در این حوزه را به صورت چشمگیری کاهش داد.

طبق گفته مسوولان تاکنون ۹۵ درصد نانوایی‌های استان کرمانشاه به دستگاه کارتخوان مجهز شده اند که در آینده نزدیک این مقدار به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از ۲ هزار و ۳۰ نانوایی فعال استان تاکنون یک هزار و ۹۳۰ واحد به دستگاه کارتخوان مجهز شده اند.

عباسی با بیان اینکه نصب دستگاه‌های کارتخوان در نانوایی‌ها تخلفات را به حداقل می‌رسد گفت: هفته گذشته با نظارت‌های انجام شده  ۶۷ نانوایی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در صورت ثبت تخلف  سهمیه نانوایی‌ها کاهش و در صورت ادامه پروانه کسب آن‌ها لغو می‌شود.

عباسی افزود: ۱۵ درصد سود نصب دستگاه‌های کارتخوان به صاحبان نانوایی تعلق می‌گیرد.