استاندار کرمانشاه صبح امروز به روستای سراب خشکه کرمانشاه رفت و ازاجرای طرح آبرسانی بلندمدت از سد گاوشان به شهر کرمانشاه بازدید کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از صدا و سیما، این طرح شامل خط انتقال آب تولید ۲۴ کیلومتر تصفیه خانه با ظرفیت دو نیم متر مکعب در ثانیه، ۸۰ هزار مترمکعب مخازن ذخیره آب و جاده دسترسی خط انتقال می‌باشد.
طرح آبرسانی بلند مدت به شهر کرمانشاه با دو متر مکعب در ثانیه قرار است به زودی وارد مدار شود وآب به تصفیه خانه شهید نظری شهر کرمانشاه و مخازن شهید الفتی نیا در جنوب شهر کرمانشاه برسد.
با وارد شدن این آب به مدار ، مشکلات قطعی آب و افت فشار در محلات صدرا ، پردیس،  شریعتی و خیام مرتفع خواهد شد.
گلنگ  طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه سال ۸۸ به زمین زده شد که علت تاخیر در بهره‌برداری تصفیه خانه جابه جایی آن از کامیاران به کرمانشاه و عدم تخصیص به موقع بودجه است.