رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به روند روبه افزایش کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه گفت: از ۹۸ هزار هکتار اراضی گندم آبی ،تاکنون ۲۶ هزار هکتار از اراضی یاد شده تحت کشت قراردادی قرار گرفته و این روند رو به افزایش است.


به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مهندس علی چاله چاله سپس با اشاره به مزایای کشت قرار دادی گندم آبی در استان افزود: کشت قراردادی یک راهکار مهم برای تضمین تولید پایدار و کاهش ریسک بازار است و در این راستا کشاورزان استان می توانند جهت بهره مندی از مزایای آن  ضمن مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و اخذ مشاوره از کارشناسان پهنه های تولیدی و دانلود اپلیکیشن مربوطه، نسبت به عقد قرارداد با  شرکت بازرگانی دولتی (غله) بصورت آنلاین اقدام نمایند و برای انعقاد قرارداد مذکور نیازی به مراجعه حضوری به ادارت غله نیست.
مهندس چاله چاله در ادامه تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه محصولات کشاورزی،پرداخت ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل به ازاء هر تن گندم تحویلی و پرداخت ۵۰ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه و یا پرداخت تمام بهاء بیمه محصول گندم آبی درصورت درخواست کشاورز توسط دولت و کسر پرداختی های بیمه و هزینه کودها پس از تحویل محصول را از مزایای کشت قراردادی برشمرد و گفت: در کشت قراردادی تا به امروز شهرستان های کرمانشاه،سرپل ذهاب و هرسین از رتبه های برتر استان به حساب می آیند.
وی در پایان از کشاورزان استان تقاضا کرد تا در اولین فرصت نسبت به انعقاد قرار داد در قالب کشت قرار دادی اقدام نمایند تا بتوانند از مزایای این طرح بهره مند شوند .