رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از اقدامات بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی طی هفت سال گذشته گفت؛ از سال ۹۲ تا سال ۹۹ بیش از ۲۸هزار هکتارسیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع کشاورزی استان اجرا شده و با احتساب این میزان، سطح سیستم های نوین آبیاری استان به […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از اقدامات بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی طی هفت سال گذشته گفت؛ از سال ۹۲ تا سال ۹۹ بیش از ۲۸هزار هکتارسیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع کشاورزی استان اجرا شده و با احتساب این میزان، سطح سیستم های نوین آبیاری استان به بیش از ۷۸هزار هکتار رسیده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، نوربخش حاتمی با بیان مطلب فوق افزود؛ سیاست استفاده بهینه از آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از برنامه های اولویت دار دولت بوده و بسیار مورد توجه و حمایت وزارت جهاد کشاورزی است و در این راستا اجرای سیستم های نوین آبیاری در استان به نحو مطلوبی در حال پیگیری است.

حاتمی سپس به اجرای سایر عملیاتهای آب و خاک در دولت تدبیر و امید اشاره نمود و خاطرنشان کرد؛ عملیات اجرای شبکه های آبیاری زهکشی در اراضی مرزی استان در بیش از ۴۴هزار هکتار اجرایی شده است.

وی همچنین از اجرای ۲۱۸۱هکتار اجرای شبکه آبیاری و زهکشی در سایر مزارع استان خبر داد.

حاتمی در ادامه از عملیات اجرای خطوط انتقال آب با لوله در استان از سال ۹۲تا ۹۹ اشاره داشت و تصریح نمود؛ طی ۷سال اخیر بیش از ۴۰کیلومتر عملیات اجرای خطوط انتقال آب با لوله در استان اجرایی شده است.

احیا و مرمت ۲۷رشته قنات، احداث و بازسازی بیش از ۱۲کیلومتر کانال و تشکیل ۳۰تشکل آب بران از دیگر اقدامات دولت طی هفت سال اخیر در استان بوده که می توان به آنها اشاره نمود.