اتاق بازرگانی کرمانشاه، بسته آموزشی مورد نیاز برای ۵۰۰ دانش‌اموز کلاس اولی را با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیون ریال تهیه می‌کند. 

به گزارش نسیم کرمانشاه، با توجه به شرایط بیماری کرونا و شیوه‌های آموزشی متناسب با این دوران، با هدف ارتقا کیفیت آموزش خصوصا برای دانش‌آموزان پایه اول دبستان بسته‌های آموزشی مورد نیاز است.

این اقدام خیرخواهانه از چندی پیش در راستای کمک به مناطق محروم توسط اتاق بازرگانی کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت.
این بسته‌های آموزشی شامل کارت نگار، کارت نشانه، کتاب دیکته شب و لوح حروف الفبا است که زمینه همسویی آموزش‌ها در خانه و مدرسه را فراهم می‌نماید.
این بسته‌ها با کمک اتاق کرمانشاه و به درخواست آموزش و پرورش استان تهیه و با هماهنگی آنها برای دانش‌آموزان شهرستانهای سرپل‌ذهاب، گیلان‌غرب و قصرشیرین تامین شده است.

اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای اهداف خیرخواهانه خود هزینه ۳۰۰ میلیون ریالی تهیه این بسته‌ها را به نیت حمایت از آینده سازان کشور تقبل کرده است.

این کمک‌ها به درخواست آموزش و پرورش و با شناسایی دانش‌آموزان محروم همچنان از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه خواهد داشت.