شهردار کرمانشاه بر ادامه نهضت آسفالت در این شهر تاکید کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه ،دکتر نوروزی در جلسه با معاونت عمرانی شهرداری و معاونت های عمرانی مناطق بر ادامه نهضت آسفالت در شهر کرمانشاه تأکید کرد.
دکتر نوروزی گفت: سال گذشته ۲۰ درصد شهر کرمانشاه آسفالت شد و این روند در سال‌جاری نیز با قدرت،سرعت و کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی افزود: علاوه بر آسفالت یا روکش خیابان ها و معابر اصلی توجه ویژه ای به مناطق حاشیه ای نیز شده است و این موضوع امری است که در اغلب دیدارهای مردمی در مساجد مورد درخواست شهروندان بوده است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: برنامه آسفالت در کرمانشاه باید با مطالعه و علمی باشد نه اینکه بصورت سلیقه ای این کار انجام گیرد، و به نسبت جمعیت و آسیب و… باید آسفالت بصورت عادلانه در سطح محلات و شهرکها انجام گیرد.
دکتر نوروزی گفت: برای آسفالت مناطق و محلات مختلف قطعاً از قبل اطلاع رسانی صورت گیرد و شهروندان حق دارند بدانند که چه زمانی شهرداری برنامه آسفالت محله آنان را دارد.
شهردار همچنین افزود: برای آسفالت سطح شهر کیفیت ،سرعت، برنامه، اطلاع رسانی ، زمان بندی و نظارت را مدنظر خواهیم داشت ، و البته در راستای انجام عملیات آسفالت به خواسته های شهروندان مثل مناسب سازی معابر برای معلولان و جدول گذاری و همسطح سازی خیابان توجه خواهد شد.