سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: بیمه سلامت برای تمام خدمات سرپایی بیمه‌شدگان زیرپوشش ۷۰ الی ۸۵ درصد هزینه درمانی را پرداخت می کند و بیماران فقط ۱۵ الی ۳۰ درصد حق فرانشیز طبق تعرفه دولتی به مراکز درمانی طرف قرارداد می‌پردازند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر رضا تحویلیان توضیح داد: اگر هزینه درمان سرپایی یک بیمار ۱۰۰ هزار تومان باشد، ۷۰ هزار تومان بیمه سلامت و ۳۰ هزار تومان آن را بیمار پرداخت می کند و این قانون مشمول همه صندوق های بیمه شدگان زیرپوشش بیمه سلامت است.

وی در ادامه تشریح کرد: چنانچه بیمه شدگان از دهک های یک تا سه جامع طبق وسع‌سنجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند، افراد زیرپوشش صندوق همگانی و روستایی بیمه سلامت قرار می گیرند و ۲۰ درصد فرانشیز می پردازند و ۸۰ درصد آن را بیمه سلامت متقبل می‌شود.

تحویلیان همچنین بیان داشت: چنانچه بیمه شده از افراد زیرپوشش نهادی مانند کمیته امداد باشند در صورت رعایت سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده؛ این بیماران ۱۵ درصد حق درمان را پرداخت می کنند، مابقی ۸۵ درصد آن را بیمه سلامت می‌پردازد.

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در تشریح بخش دیگری از خدمات و تسهیلات بیمه سلامت گفت: چنانچه کسی زیرپوشش هیچ بیمه ای نباشد با مراجعه به دفاتر و نمایندگی این بیمه در مراکز درمانی می‌تواند بدون پرداخت هیچ هزینه (پرداخت حق بیمه) تا سه ماه به صورت رایگان زیرپوشش قرار بگیرد و از خدمات این بیمه بهره مند شود تا در این مدت وسع‌سنجی شود و اگر فرد در زمره افراد دهک یک تا سه جامعه ارزیابی شوند؛ خدمات بیمه ای به صورت رایگان برای او تمدید خواهد شد.

تحویلیان همچنین افزود: اگر چنانچه فرد در دهک‌های بعدی جامعه ( چهار به بالا) قرار داشت؛ طبق تعرفه هر دهک باید حق بیمه که شاید در سال نزدیک یک میلیون تومان باشد پرداخت کند و باید بدانیم این مبلغ در مقابل خدمات بیمه سلامت که ارایه می دهد، قابل ملاحضه نیست.

  • منبع خبر : ایرنا