مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: دریافت استراحت پزشکی کرونایی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که در بیمارستان بستری بودند، تا سقف ۳۰ روز امکان‌پذیر است.

دریافت استراحت پزشکی برای بیمه‌شدگان کرونایی تا سقف ۳۰ روز امکان‌پذیر است

ایمان بیوس اظهار کرد: استراحت پزشکی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به بیماران کرونایی سرپایی ۱۵ روز و به بستری شدگان تا سقف ۳۰ روز داده می‌شود.

وی افزود: طبق دستورالعمل‌های پیشین اخذ استراحت پزشکی بیمه‌شدگان مبتلا به کرونا تنها با ارائه تست پی.سی.آر میسر بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با ارائه یکی از مدارک مرتبط با کرونا همچون سی.تی.اسکن، تست سریع، نسخه دارویی یا مدرک بیمارستانی می‌توانند استراحت پزشکی دریافت کنند.

به گفته بیوس بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برای دریافت استراحت پزشکی باید مدارک مرتبط را در سامانه تامین اجتماعی بارگذاری کنند، دریافت استراحت پزشکی تامین اجتماعی بدون تشریفات اداری انجام می‌شود.