رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با توجه به احتمال شیوع دوباره کرونا درهر بیمارستان ده تخت برای مبتلایان به کرونا در نظر گرفته شده و آماده سازی و یا تعمیر اکسیژن ساز‌ها در حال انجام است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر محمدی افزود : درحال حاضر دارو به اندازه کافی موجود است و پیش بینی‌های دارویی و وجود سرم برای همه بیمارستان‌ها انجام شده است .
وی افزود : در صورتی که درصد بالایی از جامعه واکسینه شده باشند، احتمال به وجود آمدن موج جدید کاهش می‌یابد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : از آن جایی که واکسن‌های موجود در برابر تمامی سویه‌ها از جمله اومیکرون، موثر هستند و این نکته که دو زیر سویه XBB و BQ.۱ نیز جزء انواع زیر سویه‌های اومیکرون طبقه بندی می‌شوند، شهروندان در صورتی که واکسیناسیون کووید خود را تکمیل کنند ، موردی برای نگرانی وجود ندارد.