مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: بیش از ۹۹ درصد از جمعیت خانوارهای شهری و ۷۵ درصد از جمعیت خانوارهای روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز برخوردارند. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ سیروس شهبازی با تبریک روز خبرنگار و عید غدیرخم اظهار داشت: ۷۵ درصد سبد انرژی خانوارها را گاز تشکیل می دهد و بحث مدیریت […]

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: بیش از ۹۹ درصد از جمعیت خانوارهای شهری و ۷۵ درصد از جمعیت خانوارهای روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز برخوردارند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ سیروس شهبازی با تبریک روز خبرنگار و عید غدیرخم اظهار داشت: ۷۵ درصد سبد انرژی خانوارها را گاز تشکیل می دهد و بحث مدیریت مصرف بهینه را در شرکت گاز تعریف نموده ایم.

وی بیان داشت: تلفن ۱۹۴ به صورت ۲۴ ساعته خدمات گازی به مشترکان ارائه می دهد و همچنین به عنوان راهنمای کاملی برای مشترکین استان عمل می کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید داشت: شرکت گاز استان سازمانی پویا بوده که برای رشد و توسعه برنامه دارد و از قبل چشم انداز توسعه را تعریف کرده که یکی از اهداف آن در سال ۱۴۰۰ این است که جزء ۱۰ شرکت برتر شرکت ملی گاز کشور قرار بگیرد.

وی در مورد زلزله سال ۹۶ نیز گفت: بحث زلزله سال ۹۶ هیچگونه آسیب و خسارتی به تاسیسات گاز استان وارد نشد و این به واسطه اجرای شبکه های استاندارد در این شرکت بود.

شهبازی افزود: در حال حاضر هفت هزار نفر در شرکت گاز استان کرمانشاه مشغول فعالیت می باشند و این تعداد به صورت اشتغال مستقیم بوده که با احتساب اشتغال غیر مستقیم تعداد از این مقدار نیز فراتر خواهد رفت.

وی گفت: در بخش اجرایی نیز ۹۹ درصد خانوارهای شهری در قالب ۲۸ شهر از نعمت گاز برخوردار بوده و ۷۵ درصد از خانوارهای روستایی در قالب یک هزار ۴۷۵ روستا از نعمت گاز برخوردارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در ادامه تاکید داشت: شهر نودشه در روزهای اخیر به گاز سراسری وصل شد و شهر نوسود نیز با پیشرفت ۹۵ درصدی پیش می رود و شبکه های گاز دو شهر دیگر نیز در مرحله اجرا می باشد.

وی افزود: عملیات گاز رسانی به ۵۲۰ روستا در حال حاضر در دست اجرا می باشد که عملیات گازرسانی در این روستاها از پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۹۵ درصدی برخوردارند.

شهبازی در مورد ضریب نفوذ گازرسانی نیز گفت: با اتمام پروژه ها و برنامه های آتی ضریب نفوذ گازرسانی در استان به ۹۸ درصد خواهد رسید که این مقدار در حال حاضر ۹۲ درصد می باشد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۹۲ روستا با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان گازرسانی گردید و برای سال جاری نیز ۳۰۰ روستا با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان بیان داشت: سالیانه حدود یک هزار کیلومتر شبکه گاز اجرایی می شود و در بخش گازهای صنایع رشد ۸۳ درصدی حاصل شده است و در مورد مشترکان جدید نیز رشد ۵۲ درصدی به دست آمده است.