مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از رشد ۴۵ درصدی خریدهای تضمینی مباشرتی گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی استان با شرکت غله خبر داد و گفت: امسال تاکنون بیش از ۴۸ هزار تن گندم تضمینی مباشرتی توسط مراکز خرید وابسته به تعاون روستایی از کشاورزان منطقه خریداری شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، ایرج صفایی میزان خرید تضمینی مباشرتی گندم توسط شبکه تعاونی های روستایی استان را در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار تن اعلام کرد و افزود: این رقم در سال جاری به بیش از ۴۸ هزار تن رسیده که ۴۵ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وی با اشاره به ظرفیت ها، امکانات و پتانسیل شبکه تعاونی های روستایی استان کرمانشاه، گفت: تعاون روستایی همواره به عنوان بازوی توانمند دولت در سیاست های اقتصادی حضوری فعال داشته و خواهد داشت.

صفایی یکی دیگر از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را گسترش خریدهای توافقی محصولات کشاورزی عنوان نمود و گفت: در سال جاری نیز بیش از ۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی در قالب خرید های توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است.

  • منبع خبر : ایرنا