مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در مجموع ۱۹۷ هزار و ۸۶۲ نفر از افراد زیر پوشش تأمین اجتماعی مشمول افزایش حقوق ۲۶ درصدی هستند. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ حمیدرضا قاسمی درباره جزئیات میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: افزایش حداقل مستمری به میزان ۲۶ درصد ویژه مشمولان ماده […]

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در مجموع ۱۹۷ هزار و ۸۶۲ نفر از افراد زیر پوشش تأمین اجتماعی مشمول افزایش حقوق ۲۶ درصدی هستند.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ حمیدرضا قاسمی درباره جزئیات میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: افزایش حداقل مستمری به میزان ۲۶ درصد ویژه مشمولان ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است.

وی افزود: بر این اساس حداقل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان از ابتدای فروردین تا پایان خرداد بیش از ۱۸ میلیون و ۳۵۴ هزار ریال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: حداقل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان بیش از ۱۹ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال است.

قاسمی گفت: افزایش سایر سطوح مستمری‌ها ویژه افرادی که در پایان سال ۹۸ مستمری آن‌ها بالاتر از نرخ حداقل بوده، ۱۵ درصد مستمری دریافتی در پایان سال ۹۸ به علاوه مبلغ سابق ثابت یک میلیون و ۶۶۰ هزار ریال است.

وی درباره نرخ کمک‌های جانبی مستمری بگیران در سال جاری عنوان کرد: افزایش حق سنوات پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کمک هزینه ماهانه عائله‌مندی بیش از ۶۳۳ هزار ریال، کمک هزینه ماهانه مسکن ۳۰۰ هزار ریال به ازای هر پرونده، کمک هزینه ماهانه اولاد بیش از ۱۲۷ هزار ریال، کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند بیش از ۳۱۶ هزار ریال و کمک به معیشت مستمری بگیران ۶۰۰ هزار ریال ماهانه به ازای هر پرونده در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع ۱۹۷ هزار و ۸۶۲ نفر از افراد زیر پوشش تأمین اجتماعی مشمول این افزایش حقوق می‌شوند.