رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی گزارشی در جلسه وبینار ستاد وزارت جهاد کشاورزی که در خصوص جهش تولید در دیمزارها برگزار شد،گفت: در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها ۱۷۱۸۵۲ هکتار از اراضی دیم استان کرمانشاه تحت پوشش این طرح قرار گرفته است. به گزارش نسیم کرمانشاه ، نوربخش حاتمی با بیان […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی گزارشی در جلسه وبینار ستاد وزارت جهاد کشاورزی که در خصوص جهش تولید در دیمزارها برگزار شد،گفت: در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها ۱۷۱۸۵۲ هکتار از اراضی دیم استان کرمانشاه تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، نوربخش حاتمی با بیان این مطلب به روند اجرای طرح پرداخت و افزود: با اجرای این طرح از سطح کشت شده تاکنون بیش از ۱۱۸ هزار هکتار از اراضی دیم استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

حاتمی با اشاره به اینکه این سطح از بیمه اراضی دیم با توجه به شرایط بیمه در سالهای قبل، پیشرفت خوبی در استقبال کشاورزان برای بیمه محصولات را نشان می دهد خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته سطح بیمه اراضی دیم کمتر از ۱۰۰هزار هکتار بود.

وی سپس با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۱۷۲۹۷ کشاورز طرف قرارداد ما بوده اند تصریح کرد: در ۱۴۳هزار هکتار از اراضی نیز عقد قرارداد داشته ایم.

وی در ادامه با اعلام اینکه یک سایت ۲۶۸هکتاری در منطقه ماهیدشت در راستای طرح مذکور احداث شده، گفت: در این سایت ۱۸۰هکتار نخود پاییزه، ۶۰هکتار ماشک علوفه ای و ۲۸هکتار گلرنگ تحت پژوهش قرار دارند که بازدید کشاورزان از آن جهت امور ترویجی را در برنامه خواهیم داشت.

وی با بیان برنامه ریزی ها جهت پیشبرد طرح جهش تولید در دیمزارها افزود: ۴۰۰کارگاه آموزشی با حضور محققین، کارشناسان و بهره برداران، ۹۰روز مزرعه و ۵ برنامه تلویزیونی و دوره های مهارتی در دستورکار قرار دارند.

وی در ادامه از مبارز با علفهای هرز در سطح ۱۳۰۰هکتار از اراضی تحت پوشش طرح در مناطق گرمسیری خبرداد که همچنان با ادامه مبارزه به این سطوح افزوده می شود.

وی سپس از در دست برنامه بودن تجهیز مزارع به ۱۰۷ دستگاه کارنده کشت مستقیم خبر داد و گفت: از وزارت جهاد کشاورزی تقاضای مساعدت داریم تا با اختصاص یارانه زمینه جذب این دستگاهها فراهم شود که تحولی در اجرای این طرح است .

حاتمی در ادامه با اشاره به تعداد ۱۵۶ کارشناس جهت نظارت بر مزارع تحت پوشش طرح گفت: برای اجرای طرح این تعداد کارشناس با توجه به سطوح گسترده و پراکنده استان مناسب نیست ،لذا در ادامه اجرای طرح ۴۹۰کارشناس را برای این طرح معرفی نمودیم.