مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: پنج کیلومتر از مسیر پروژه گردنه مله ماس به شرط تامین به موقع اعتبار تا اواسط مرداد ماه امسال به بهره برداری می‌رسد.

مهرداد آهکی در حاشیه سفر یک روزه به شهرستان سنقر اظهار کرد: چهار خطه کردن محور سنقر به سمت بیستون یکی از اقدامات در حال انجام در شهرستان سنقر است.

وی افزود: در این پروژه هفت کیلومتر از سمت بیستون و ٢٢ کیلومتر از سمت سنقر فعال است و عملیات اجرایی آن به طور متوسط از ٢۵ تا ٣۵ درصد در قطعات مختلف پیشرفت دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده‌ترین عملیات اجرایی در این پروژه گردنه مله ماس است که به واسطه حجم برش‌های سنگی انجام شده عملیات دشواری بود.

وی گفت: بهره‌برداریِ پنج کیلومتر از این مسیر تا اواسط مرداد ماه مشروط به تامین به موقع اعتبار است.

آهکی خاطرنشان کرد: این محور با کمربندی سنقر هم اعتبار بوده و هزینه کل محور تاکنون در مجموع یک هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال بوده است.

وی تاکید کرد: در صورت تامین و تخصیص اعتبار ٢۴ کیلومتر از مسیر این پروژه را تا پایان آبان ماه به بهره برداری می‌رسانیم.