بیایید این روستا را دوباره با همت مردم منطقه پاوه و هورامان و مسئولین زنده و احیا کنیم و زندگی دوباره در آن موج زند.

 


کونجی جێژوانی چۆڵ و خامۆشم
سێبەری نازەنینی ڕەشپۆشم

#هێمن

« گوشه محل قرار خلوت و خاموشم
سایه نازنین سیاه‌پوشم »

بعد از سی و اندی سال که از جنگ ویرانگر می‌گذرد از همه بدبختی و خانه‌خرابی‌هایش برای ما که یادگاران آن روزها هستیم هنوز خیلی از بخش‌های سرزمینم ممنوعه هستن هنوز کسی به فکر آبادانی مجدد آنها نیست هنوز بچه‌های اینجا حق ندارند در خاک آبا و اجدادیشان خانه‌ای بنا کنند
آه
اینجا روستای ویران شده و متروکه زیبای #بله_بزان #پاوه است روستایی که سالهاست مردمانش چشم به راه الطاف مسیٔولین برای اجازه آبادانی مجدد آن هستند.
سرزمین من نیازمند #علی_محمد_باباخاص هاست
بله کسی که بخاطر مردمانش از امتیازات امروزی چشم بپوشد و با قانون موجود بتواند حقوق ملتی را بگیرد سرزمینی را از نو جان ببخشد « آنجا که بخاطر شهادت همرزمانش با دستور مسیٔولین وقت حکم به تخلیه چند روستای منطقه داده می‌شود و ایشان در صحن مجلس از وزیر کشور وقت سوال می‌کند: آیا بخاطر عملیات خرابکاری گروهکی در تهران شما دستور تخلیه تهران را می‌دهید؟ یا اینکه شما موظف قانونی هستید برای حفظ جان و مال مردم در مقابل هر تجاوز و خرابکاری … اگر تهران خاک ایران است آخرین نقطه مرز کشور من هم ایران محسوب می‌شود همچنان که معتقد به حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم باید قوانین و وسعت دید مسیٔولین هم یکسان و برابر باشد برای القای این حقیقت.
با احترام
اله‌دوستی
ریٔیس هییٔت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان پاوه