معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه از برگزاری کارگاه یک روزه نوسازی و تحول اداری در شهرداری کرمانشاه خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی؛ دکتر کاوه مرد افکن اظهار داشت: با توجه به برگزاری نشست یک روزه معاونین برنامه‌ریزی شهرداری کلانشهرهای ایران در کرمانشاه و برقراری ارتباط مستمر و بهره‌گیری از تجربیات سایر کلانشهرها، کارگاه یک روزه نوسازی و تحول اداری به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این دوره یک روزه دکتر مهدی یاراحمدی مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری مشهد از اساتید حوزه تحول اداری بهره گرفته شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی تجربیات موفق شهرداری مشهد با کارشناسان دفتر برنامه و بودجه، کارشناسان دفتر سرمایه انسانی، کارشناسان حوزه‌های زیرمجموعه کارگزینی و کارشناسان نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه به اشتراک گذاشته شد.

دکتر مردافکن خاطرنشان کرد: در این دوره تجربیات در قالب سرفصل‌های آموزشی سازمان یادگیرنده، سازمان دانشی، اصلاح فرآیندها و تازه‌گردانی سازمانی به اشتراک گذاشته شد.