سمینار آموزشی آنلاین با موضوع تهیه اظهارنامه های مالیاتی و ارزش افزوده در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تدریس این وبینار را دکتر «فرهاد فلاح نژاد » بر عهده داشت.

در این سمینار مباحثی تحت عناوین اشخاص مشمول مالیات (ماده ۱ الی ۲)، ساختار نظام مالیاتی و تشخیص جایگاه مودی در آن، کد اقتصادی چیست و چه گروه هایی باید آن را اخذ نمایند؟، پیش ثبت نام، ثبت نام نهایی کد اقتصادی و آثار آن ( بصورت تصویری و کارگاهی)، معرفی گروه های شغلی مشمول مالیات طبق مفاد ماده ۹۵ ق.م.م، اشخاص حقوقی و مفاد ماده ۱۰۵ ق.م.م

معرفی گروه های شغلی و تکالیف قانونی هر یک از آن ها، ضرایب مالیاتی مشاغل (ماده ۱۵۲ الی ۱۵۴)، تبیین مفهوم مالیات با نرخ صفر، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی و… مطرح گردید.

در پایان این دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی‌نامه اعطا شد.

از ابتدای سال تا کنون و بر اساس تقویم آموزشی اتاق کرمانشاه، وبینارهای آموزشی متعددی با عناوین مختلف و با اهداف ارتقا آگهی فعالان اقتصادی برگزار شده است.