مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی استان کرمانشاه گفت: نشست های متناوبی به منظور تقویت گروه های همیار زنان سرپرست خانوار در بهزیستی کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر کرمخانی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و ضرورت نظارت بر تشکیل و فعالیت گروه های همیار استان و همچنین محدودیت اموزش جمعی به دلیل  تعدد مراکز مثبت زندگی تصمیم بر این شد تا جلسات توجیهی و آموزشی کارشناسان  به صورت متناوب برگزار گردد.

وی افزود: هر هفته به طور متناوب در محل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان با ۳ شهرستان جلسات چهره به چهره با مسئولین و امور اجتماعی و مدیران مراکز مثبت زندگی برگزار می گردد

مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی استان کرمانشاه بیان کرد: در این جلسات مسئولین امور اجتماعی و مدیران مراکز مثبت زندگی گزارش کامل در مورد گروه های در حال فعالیت و  اقدامات به منظور تشکیل گروه های جدید ارایه میگردد.

وی در پایان گفت: در این نشست ها کارشناسان مسئول دفتر توانمندسازی خانواده و زنان آموزشهای علمی کاربردی لازم را به مدیران مراکز ارائه خواهند داد و همچنین بصورت case report (گزارش موردی) به چالش های به وجود آمده در فرآیند تشکیل گروه ها از سوی مراکز مثبت زندگی می پردازند.