دراین کارگاه‌ سرفصل های مربوط به دوره های آموزشی مبانی پدافند غیرعامل، تدابیر و رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیر عامل توسط دکتر قربانی مطرح وتشریح شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی، دکتر قربانی معاون پدافند غیرعامل استان کرمانشاه و مدرس دروه، ضمن تشریح ارکان پدافندغیرعامل این موضوع را مجموعه ای از اقدامات علمی و عملی دانست که باعث افزایش سطح بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری و تسهیل در مدریت بحران می شود.

وی همچنین تهدیدات جهان امروز را فناورانه و مبتنی بر تکنولوژی های مدرن زیستی, میکروبی و …دانست.

قربانی از مدیران ادارات خواست با تهیه سناریوهای از پیش تعیین شده در ش ایط اضطرار با در اختیار داشتن اطلاعات، بروز واکنشی صحیح در مقابله با حوادث روی داده انجام دهند و اضاع بحرانی در مقابل غیرمترقبه را مدیریت کنند.