جلسه پایش بار تابستان ۱۴۰۱ به‌صورت ویدئوکنفرانسی همزمان با سراسر کشور در شرکت برق منطقه‌ای غرب برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب، جلسه پایش بار تابستان ۱۴۰۱ به‌صورت ویدئوکنفرانسی همزمان با سراسر کشور در شرکت برق منطقه‌ای غرب برگزار شد.

گفتنی است این جلسه با حضور مهندس “علی اسدی” مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب و معاونین بهره‌برداری و برنامه‌ریزی، مدیر دیسپاچینگ، مدیر دفتر برآورد بار و مدیریت مصرف، مجری طرح تولید پراکنده و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات برق غرب برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه ظرفیت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف و اقدامات مهم برای عبور موفق از اوج بار ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت.