هفتادمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع مشکلات آب و برق بخش کشاورزی برگزار شد.

هفتادمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع مشکلات آب و برق بخش کشاورزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، این جلسه کارشناسی با دستور کار اجرایی کردن مصوبه شماره پنج جلسه شصت و نهم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست به موضوع چگونگی افزایش مدت اعتبار پروانه های بهره برداری از چاه های آب بخش کشاورزی از یک سال به دو تا پنج سال پرداخته شد.

داریوش پناهی دبیر اتاق کرمانشاه در این جلسه با بیان اینکه مدت اعتبار مجوزهای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی طولانی مدت از جمله کارت بازرگانی پنج ساله و جواز کسب ۱۰ ساله است، گفت: افزایش مدت اعتبار مجوز باید برای پروانه بهره‌برداری چاه‌های بخش کشاورزی نیز اعمال شود.

وی با بیان اینکه روند تمدید مجوز چاه‌ها که هر سال باید انجام شود گاهی تا چند ماه طول دارد، خواستار تسهیل گری در این زمینه شد.

دبیرکل اتاق کرمانشاه معتقد است افزایش زمان اعتبار پروانه چاه‌ها نه تنها مراجعات به دستگاه‌های مربوطه را کم می‌کند بلکه شرایط را برای کشاورزان نیز آسان خواهد کرد.

پناهی خاطرنشان کرد: بهتر است به جای سخت‌گیری برای مجوز چاه‌های مجاز، برخورد لازم با چاه‌های غیرمجاز صورت بگیرد.

در ادامه این جلسه فعالان بخش کشاورزی و نمایندگان این بخش به بیان مشکلات خود در زمینه آب، مجوز چاه ها، قطعی برق، سرقت تجهیزات برق و … پرداختند.

قرار است‌ گزارش نتایج این نشست کارشناسی، در جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح شود.