جلسه بررسی وضع موجود عدالت آموزشی و تربیتی با حضور مشاور محترمه ریاست سازمان نوسازی مدارس در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، جلسه بررسی وضع موجود عدالت تربیتی استان با حضور مدیرکل نوسازی مدارس، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان و خانم صادقی مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و دبیر کارگروه کوثر در قرارگاه عدالت تربیتی برگزار گردید.

مهندس نظری؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در ابتدا به شرح جایگاه و اهمیت قرارگاه جهادی در پیشبرد برنامه و اهداف سازمان نوسازی مدارس اشاره کرد و بر شکل‌گیری و ساماندهی هرچه سریعتر فرایند عملیاتی این کارگروه در استان با محوریت خیرین دلسوز و به کمک گروه‌های فعال جهادی که در این زمینه فعالیت دارند در این مسیر تاکید نمودند.

در ادامه مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: این کارگروه به دستور و تاکید ویژه وزیر آموزش و پرورش تشکیل و به منظور تسهیل و تسریع اهداف مورد نظر اقدام به استفاده از ظرفیت‌های برون سازمانی و گروههای جهادی در این زمینه می نماید.

این مسئول اظهار کرد : ایجاد فضاهای آموزشی و فضاهای ورزشی ویژه دختران، مهارت آموزی و تجهیز مدارس بر محور و توجه به نیازهای دانش آموزان دختر از جمله موضوعات مورد نظر است.