کتابداران کرمانشاهی پیش از ظهردیروز مقابل اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق پایین خود تجمع نموده و اعتراض خود را اعلام کردند.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از خبرنگار مژده خبر، پیش از ظهر دیروز مقابل اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان شاهد تجمع گسترده ی کتابداران کرمانشاهی واعتراض به وضعیت معیشتی وپایین بودن حقوق خود بود.

خواسته کتابداران از مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان در تجمع  این بود: نهاد کتابخانه‌ها وضعیت آنها را تعیین تکلیف کند که این نهاد خصوصی است یا دولتی، و بر اساس قانون کار یا خدمات کشوری حقوق کتابداران را بپردازد.
ونهاد از دورریز منابع و ولخرجی خودداری کرده و صرف هزینه حقوق و دستمزد آنها نموده و بندهای قانونی که از احکام کتابداران کاسته شده اعمال کند و…

کتابداران در گفتگو با خبرنگار مژده خبر، تأکید کردند که این تجمع برای اتمام حجت با مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی بوده در صورت بی توجهی به خواسته های شأن در سطحی وسیع تر در مرحله بعدی مقابل استانداری تجمع می کنند.
لازم به ذکر است که مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه پس از شنیدن خواسته‌های کتابداران معترض قول داده خواسته‌های شان را به گوش دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انتقال و منعکس نماید.
در پایان باید یاداوری می شود که وضعیت دستمزد کتابداران بسیارنامطلوب و صعیف هست و با توجه به فشارهای موجود امکان برآورده کردن ادامه ی اداره زندگی شان ناممکن است.