یازده مکان برای برپایی نوروزگاه های عشایر در استان کرمانشاه اختصاص داده شده است.

مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه گفت: در این یازده مکان که بر اساس تصمیم ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه راه اندازی شده، ۳۰ چادر عشایر برپا شده است.

علی جعفر رضایی افزود: در این نورزگاه ها انواع تولیدات عشایر همچون صنایع دستی، تولیدات عشایر، پخت غذا‌ها و شیرینی‌های محلی، موسیقی بومی محلی به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: نوروزگاه های عشایر از ۲۷ اسفند در سطح استان دائر و تا ۱۵ فروردین پذیرای بازدید کنندگان است.