به مناسبت گرامیداشت هفته دولت میزخدمت  مخابرات درنمازجمعه کرمانشاه برپا شد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ،مخابرات منطقه کرمانشاه  بااستقرارمیزخدمت درمحل برگزاری نمازجمعه کرمانشاه نسبت به ارائه خدمات مخابراتی به نمازگزاران اقدام نمود.

برپایه همین گزارش،میزخدمت مخابرات منطقه کرمانشاه که بااستقبال بسیارخوب نمازگزاران مواجه شد باحضورمدیر وتعدادی ازمسئولین وکارکنان  مخابرات منطقه کرمانشاه درمحوطه مسجدجامع کرمانشاه استقراریافت وانواع خدمات مخابراتی ازقبیل خدمات همراه اول وهمچنین معرفی خدمات مخابراتی تلفن ثابت و اینترنت مخابرات  به نمازگزاران عزیزارائه گردید.

 

گفتنی است درحاشیه این خدمت،دکترامیری مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه  مشکلات تعدادی ازنمازگزاران درحوزه مخابرات رابررسی ودستورات لازم رابرای رفع آنهاصادرنمود.

 

فرماندار و بازرس ویژه و  مدیر کل بازرسی استانداری از جمله مسئولینی بودند که از میز خدمت مخابرات بازدید به عمل آوردند.