مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه، برنامه های آسفالت شهر کرمانشاه را با اولویت مناطق کم برخوردار اعلام کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ عرفان متعبد اظهار داشت: در سال گذشته حدود ١١٠ هزار تن آسفالت در شهر کرمانشاه جهت آسفالت معابر درجه یک و لکه گیری معابر درجه دوم و کوچه ها استفاده گردید.

وی افزود: یکی از اولویت های ما که دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه نیز بر آن تأکید داشتند، آسفالت محله های کم برخوردار بود که سال گذشته محل‌های همچون آقاجان که از مسیر تقاطع مادر تا میدان جمهوری اسلامی و کوچه های آن آسفالت شد.

مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: امسال سه اولویت برای اجرای آسفالت در سطح شهر کرمانشاه در نظر گرفته ایم که برنامه اول، معابر اصلی سطح شهر است که برخی بصورت روکش و برخی نیز لکه گیری بصورت آسفالت تراش است.

متعبد ادامه داد: اولویت دوم، خیابان های فرعی است که خرابی های آنان پر می‌شوند و اولویت سوم کوچه هاست که آسفالت مورد نیاز جهت لکه گیری کوچه ها، تحویل مناطق هشت گانه می‌شوند.

وی در پایان با بیان اینکه قیر به تنی ٧٠ میلیون ریال رسیده است گفت: امسال نیز در نظر داریم به همان میزان سال گذشته ١١٠ هزار تن مصرف شود.